Compostable bags, Kitchen holders, Vermicomposters, Composting aids

Start composting today,
it's easy with us!

Vermikompostér

Podbaba's farm

Podbabské hospodářství se nachází na části dvouhektarového rodinného pozemku rodiny Hodkových. Pozemek tvoří prudký svah na severním úbočí kopce Baba a starobylý sad v údolní nivě sousedící s hospodou Břetislavka. Severozápadní hranicí je Šárecký potok. Nad zalesněným svahem na jih hraničí pozemek s lomem, lesem a loukami táhnoucími se ke zřícenině Baba.

Hospodářství členíme na "malou" a "velkou" zahradu. Malá zahrada říkáme prostoru v okolí našeho domu, velká zahrada znamená všechno ostatní.

Velkou výzvou pro nás je severní prudký svah, který tvoří podstatnou část pozemku. V zimě máme nouzi o hřejivé a povzbudivé sluníčko. Od listopadu do února ho jen tušíme za hranou kopce Baba. A tahání kýblů s vodou a krmením pro slepice a ovce do kluzkého svahu je za deště nebo v zimních měsících takřka akrobatický výkon.

Přes všechny záludnosti, které hospodaření na složitě situovaném pozemku přináší, si vážíme krásného prostředí, ve kterém bydlíme. Zařízlé údolí spodní Šárky je pro nás blahodárnou oázou zeleně. V okamžiku, kdy člověk projde pod obloukem kamenného viaduktu železniční trati, jako by se ocitl v jiné době. Hluk a shon velkoměsta nechává za zády za hradbou strmých Podbabských skal.