Pomůcky pro pěstování, kompostovatelné sáčky, odvětrávané koše, keramické nádoby a vermikompostéry.

Pro každý byt i zahradu, třídění a kompostování bioodpadu.

Co je čtverečková zahrádka

Metoda Čtverečková zahrádka využívá vyvýšené záhony nebo truhlíky, jejichž plocha je opticky rozdělena mřížkou na čtverce o straně 30cm. Místo v řádcích se uvažuje ve čtvercích. 

Vyvýšený záhon nebo truhlík se vyplní kvalitním kompostem nebo vermikompostem, případně Melovým substrátem. Skvěle a zdarma lze využít kompost, který vznikl bytovým nebo komunitním (společným sousedským) kompostováním kuchyňského bioodpadu.

Do každého čtverce se vyseje nebo zasadí zpravidla jeden druh plodiny, bylinky nebo květin v určitém konkrétním počtu podle zásad Čtverečkové zahrádky. Ihned po sklizni se čtverec doplní lopatkou kompostu a v rámci sezóny se vyseje či vysadí následná plodina.

Běžně stačí výška truhlíku 15 cm. Pro pěstování druhů zelenin vyžadujícíh hlubší půdu (mrkev, brambory, pórek,...) se použije nástavec, který lze po základním truhlíku podle potřeby přesouvat.

Vyšší rostliny se obvykle pěstují na severní straně, aby nezastiňovaly nižší rostliny. Pro pnoucí zeleniny (hrášek, okurky, dýně,...) lze snadným systémem uchycení připevnit rám s podpůrnou sítí a pěstovat zeleninu vertikálně. Produktivita metody Čtverečková zahrádka je tak velmi vysoká.

Vznik čtverečkové zahrádky

Metodu čtverečková zahrádka (Square Foot Gardening) vymyslel ve Spojených státech počátkem 80. let minulého století stavební inženýr, zahrádkář Mel Bartholomew. Se skupinou lidí založili v roce 1976 na obecním pozemku komunitní zahradu. Členové povětšinou nadšení zahrádkáři začátečníci se na jaře pustili do jednořádkového pěstování - způsobu, který byl tehdy v Americe pro pěstování zeleniny nejrozšířenější: jeden cca 30cm široký řádek plodiny / cestička šíře 90cm / další řádek plodiny / 90cm cestička / další řádek plodiny / … rozvržení pro pěstování ve velkém.

Pár měsíců vše běželo jako na drátkách, ale začátečníci původně plní elánu postupně odpadávali. Plevel neúnavně plnil svou funkci pokrytí obnažené půdy, až uprostřed léta všechnu zeleninu přerostl. Mel začal zkoumat příčiny neúspěchu. Obcházel soukromé zahrádky a setkával se s podobně zaplevelenými velkými plochami jednořadých záhonů umístěných většinou na konci zahrady co nejdál od domu. Výsledkem pozorování, hloubání, zkoumání možností a nového náhledu na práci s plochou byl nový systém pěstování – Square Foot Gardening.

Podívejte se na video "Introduction into Square Foot Gardening"

(YouTube, anglicky, otevře se v novém okně)

Video na YouTube: Introduction into Square Foot Gardening