Pomůcky pro pěstování, kompostovatelné sáčky, odvětrávané koše, keramické nádoby a vermikompostéry.

Pro každý byt i zahradu, třídění a kompostování bioodpadu.

Děti zahradníčci

Pro svou jednoduchost a brzy hmatatelné výsledky je čtverečková zahrádka vynikající metodou zahradničení pro děti. Přehledné uspořádání záhonu rozděleného mřížkou na čtverce umožňuje snadné osvojení základů zahradničení. Děti se naučí jednotlivé úkoly, které je zapotřebí vykonat či průběžně provádět, aby si vypěstovaly rostlinky a sklidily zdravou pochoutku. Pod vedením rodičů či pedagogů si mohou děti ve školním i předškolním věku rozvrhnout svůj záhon. Činnosti jako výsev, péče o rostlinky (zalévání, pletí, kypření), sklizeň a doplnění živin do půdy před dalším pěstováním je díky strukturovanému rozložení pěstební plochy i pro děti snadno uchopitelné.


Děti se zároveň učí pro život důležité návyky jako například důslednost, zvládání pravidelných činností a povinností, odpovědnost, sociální dovednosti při společné péči o záhon, ale i základní dovednosti jako je počítání, dále úctu k přírodě, šetření s vodou, význam půdy pro člověka, hodnotu potravin, zásady zdravého stravování a v neposlední řadě i základní informaci, jak vzniká jídlo.

Rodiče či pedagogové zapojí děti již při výběru rostlin – společně vyberou, co budou pěstovat a v jakém množství – na kolika čtvercích. Děti se mohou případně podílet i na výrobě záhonu nebo truhlíku a míchání substrátu. Je vhodné začít jedním základním záhonem – obrubou s treláží a substrátem. Další záhony si pak rodina, mateřská či základní škola již může pořídit u místního truhláře či svépomocí, v případě škol a MŠ zapojením rodičů - zručných tatínků nebo třeba pana školníka.


Vhodná velikost záhonu pro děti je taková, aby do středu záhonu bylo maximálně 45cm, například rozměr 90x120 cm s treláží 120cm širokou nebo 90x90cm. Děti snadno dosáhnou doprostřed, takže nebudou v záhonu šlapat. Běžně stačí výška záhonu 15 cm. Pro pěstování druhů zelenin vyžadujícíh hlubší půdu (mrkev, brambory, pórek,...) je možné použít nástavec, který lze po základním truhlíku podle potřeby přesouvat.


Vyvýšený záhon nebo truhlík se vyplní kvalitním kompostem nebo vermikompostem, Melovým substrátem, případně kompostem v kombinaci s dalšími složkami zlepšujícími vlastnosti půdy - vermikulit, dřevěné uhlí, apod. Originální metoda Square Foot Gardening používá rašelinu. Pro metodu čtverečková zahrádka však z důvodů trvalé udržitelnosti doporučujeme substrát skládající se z kompostu, vermikulitu a dřevěného uhlí, který svými vlastnostmi slouží stejně dobře jako substrát originální.


Při péči o záhon a doplňování živin lze skvěle zužitkovat organický materiál (z domácností, tříd i zelených zbytků z kuchyní) jeho přeměnou na kompost, a to jak kompostováním domácím, ve školách, v MŠ, tak i komunitním (společným sousedským) kompostováním. S výhodou lze uplatnit současné trendy kompostování v domácnostech, ve školách, na školních zahradách či v městské zástavbě, více na Kompostuj.cz.


V záhonu vyplněném substrátem a osazeném mřížkou se podle společně domluveného rozvržení (osevního plánu) do každého čtverce vyseje nebo zasadí zpravidla jeden druh plodiny, bylinky nebo květin v určitém konkrétním počtu podle zásad čtverečkové zahrádky. Vyšší rostliny se obvykle pěstují na severní straně záhonu, aby nezastiňovaly nižší rostliny. Pnoucí rostliny či rostliny vyžadující oporu (hrášek, okurky, dýně, lichořeřišnice, rajče, ...) je výhodné pěstovat v záhonu s treláží (rám s podpůrnou sítí). Produktivita metody čtverečková zahrádka je při využití vertikálního prostoru velmi vysoká.


Pro pěstování s dětmi je vhodné zvolit nenáročné rostliny, které mají krátkou vegetační dobu, takže stihnou dát úrodu ještě ve školním roce, než se děti rozjedou na prázdniny, například ředkvičky, saláty, hrášek, řeřicha, kedlubny, mrkev Rondo, … jahody, bylinky - pažitka, meduňka, bazalka, ale i květiny vhodné do smíšených záhonů – např. aksamitník, měsíček, lichořeřišnice.

Autorem originální metody Square Foot Gardening je američan Mel Bartholomew, původní profesí stavební inženýr. V roce 2013 metoda oslavila již 30 let. Za tu dobu pomohla milionům lidí najít cestu zpět k zapomenutým dovednostem zahradničení. Je oblíbeným způsobem pěstování jak na soukromých či komunitních zahradách, tak i na školních pozemcích ZŠ, MŠ i v dalších institucích a sociálních zařízeních. V některých státech USA (Kalifornie, Utah) je metoda plošně používána ve veřejném školství v rámci vzdělávacího programu „Square Yard in the Schoolyard“ („Čtverečková zahrádka na školním dvorku“). Metodu a s ní návrat k pěstování v USA popularizují svými ukázkovými záhony i veřejné instituce, například knihovny.

Čtverečkovou zahrádku využijí rodiče, učitelé na základních i mateřských školách, rodinná centra, komunitní zahrady, přírodovědné kroužky při DDM a další organizace a instituce pracující s dětmi. 

Jak na čtverečkovou zahrádku s dětmi se dozvíte na kurzech.