Pomůcky pro pěstování, kompostovatelné sáčky, odvětrávané koše, keramické nádoby a vermikompostéry.

Pro každý byt i zahradu, třídění a kompostování bioodpadu.

Melův substrát a jak jej vyrobit

Melův substrát (Mel's Mix) je směs, kterou navrhl Mel Bartholomew, autor metody čtverečková zahrádka (Square Foot Gardening). Doporučuje používat tuto směs namísto půdy. 

Složení

1/3 kompost (nejlépe směs 4 až 5 druhů)
1/3 rašelina
1/3 Vermikulit (hrubozrnný)

Kompost - dodává rostlinám živiny a jako jediný se opakovaně přidává. Čím pestřejší skladba, tím lépe (vermikompost, kompost ze zahradního odpadu, z kuchyňského bioodpadu, ...)

Rašelina a vermikulit - provzdušňují půdu a zadržují vláhu a živiny. Půda je tak kyprá a snadno se udržuje bez plevele. Obě složky se použijí pouze jednorázově, při založení záhonu / truhlíku. 

Smíchejte stejný objemový díl každé složky. Do záhonu / truhlíku o rozměrech 120 x 120 cm (16 čtverečků) a výšce 15 cm potřebujete celkem 210 litrů. Na jeden čtvereček potřebujete 13 litrů.

Cena

Kompost 70 litrů: 178,- Kč (50 litrový pytel lze pořídit za 127,- Kč)
Vermikulit 70 litrů: 586,- Kč (100 litrový pytel 837,- Kč)
Rašelina 70 litrů: 46,-Kč (250 litrový pytel průměrně 329,-Kč, obsah je stlačený, po vybalení zvětší objem dvojnásobně)
Cena celkem: 810,- Kč (záhon / truhlík 120 x 120 cm), tj. 50,60 Kč na 1 čtvereček

Jak ušetřit (peněženku / přírodu)?

  • Kompost lze nakoupit ve větším množství v obecní kompostárně. Některé kompostárny jej rozdávají díky dotacím zdarma, jen si ověřte kvalitu, ne vždy je zaručena. Pro pražáky a okolní: od několika profesionálních pěstitelů a zahradníků mám potvrzeno, že pražská Jena má kompost kvalitní. Cena za 1 tunu (cca 750 litrů): 1029,- Kč (96,-Kč za 70 litrů). Osobní zkušenosti ukazují, že kompostu není nikdy dost, takže máte-li kam kompost uskladnit a nestačí vám vlastní, pořízení byť i tuny se vyplatí. Směs vyjde na 728,-Kč, tj. 45,50 Kč na 1 čtvereček.
  • Kompost si můžete sami vyrobit z kuchyňského bioodpadu (směsný odpad obsahuje 30-40% kuchyňského bioodpadu!) třeba i v bytě paneláku (vermikompostování). Směs pak vyjde na 632,- Kč, tj. 39,50 Kč  na 1 čtvereček.
  • Do truhlíku nebo na záhon můžete použít případně jen samotný kompost (bez vermikulitu a rašeliny). Snížíte tak svou závislost na vnějších zdrojích. Do dřevěného truhlíku 60x60 cm jsme použili 100% vermikompost - truhlík i kompost je vlastní výroby a funguje dobře. Péče o záhon či truhlík vyplněný samotným kompostem je každpoádně náročnější na pozornost a čas. Truhlík je třeba důsledně sledovat, snadněji vysychá, půda zhutňuje, občas je třeba ji prokypřit. Případný plevel se nevytrhává tak snadno jako z Melova substrátu a rostliny rostou o něco pomaleji. 
  • Moje směs, kterou momentálně testuji:
    Terra Preta (dřevěné uhlí)
    kompost
    vermikulit

Míchání Melovy směsi 1/2 (video 5:44)

Míchání Melovy směsi 2/2 (video 4:52)